Tư vấn khảo sát thiết kế

Xí nghiệp Tư vấn Khảo sát Thiết kế là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng, được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-CT ngày 06/7/2007 của Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng) về việc đưa Xí nghiệp Tư vấn Khảo sát Thiết kế vào hoạt động, là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc Phòng  được Nhà nước đầu tư 100% vốn. Hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đặt dưới sự điều hành, quản lý trực tiếp của Bộ Quốc Phòng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: chuẩn bị đầu tư các dự án và tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ quân đội và kinh doanh theo cơ chế thị trường. Thực hiện các dự án tái định cư: Quản lý, vận hành và khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị sau đầu tư; Tư vấn khảo sát thiết kế; Thi công xây lắp công trình; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Tổng công ty quản lý theo nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo ngành nghề đã được cấp phép,…
Các ngành nghề kinh doanh chính    
 Xí nghiệp Tư vấn Khảo sát Thiết kế hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế vơi các chức năng và nhiệm vụ được giao:
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình xây dựng;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Khảo sát đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế công trình đường bộ;
- Thiết kế cấp, thoát nước; Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
- Giám sát thi công xây dựng, hoàn thiện, lắp đặt công trình dân dụng, công nghiệp;
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;...
 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn