Quản lý và khai thác sau đầu tư

1. Quá trình hình thành. 

Công ty TNHH Một thành viên QL Nhà & DV Đô thị (sau đây gọi tắt là Công ty) là loại hình doanh nghiệp công ích hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty ĐTPT nhà & đô thị BQP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty). Hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác các dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà.
  Tên đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nhà & dịch vụ Đô thị (MHDI3).
  Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: Management Home and Urban Services One Member Limited Liability Company (MHDI3).
  Trụ sở chính đặt tại: Toà nhà công cộng - Khu đô thị mới Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: 04.62871569
  Fax: 0462871569
  Email: nhabqp@mhdi.vn  /  mhdi3.bqp@gmail.com
Công ty TNHH MTV QL Nhà và DV Đô thị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà ở và các dịch vụ chung, thực hiện các dự án phát triển nhà. Công ty có bộ máy quản lý và điều hành được tổ chức gọn nhẹ, chuyên nghiệp và khoa học.
Bằng truyền thống và trình độ tay nghề của mình, cộng với cơ sở vật chất và năng lực hiện có đó và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty khai thác và phát huy tiềm năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.
2. Chức năng nhiệm vụ:
Công ty TNHH MTV QL Nhà và DV Đô thị đặt dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị BQP và các hoạt động kinh doanh khác gồm:
- Quản lý vận hành khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới sau đầu tư của Bộ Quốc phòng;
- Quản lý và vận hành, khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới của một số chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Công tác cấp GCN quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của các dự án nhà ở được TP Hà Nội đánh giá cao.
- Chuẩn bị đầu tư các dự án và tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội và kinh doanh theo cơ chế thị trường. 
3. Nhân lực của Công ty
 Đội ngũ cán bộ và công nhân viên của Công ty có phẩm chất chính trị tốt, năng lực thực tiễn cao. Có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm triển khai và quản lý các tòa nhà chung cư, khu đô thị, triển khai và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình.
Tổng số cán bộ sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP, lao động hợp đồng trong Công ty là 307 người.
 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com