Bạn đang ở: Home Lĩnh vực hoạt động Xây lắp

Xây lắp

Đây là lĩnh vực được tổng công ty chú trọng phát triển, đầu tư nhân lực, đổi mới công nghệ, thiết bị để đảm nhận thực hiện những dự án quy mô lớn và phức tạp.