Bạn đang ở: Home Lĩnh vực hoạt động Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

Là lĩnh vực thiết yếu, bổ sung việc kinh doanh bất động sản. Nhận thức được trình độ năng lực thiết kế của các doanh nghiệp trong nước chậm hàng chục năm so với các nước trên thế giới nên tổng công ty luôn tìm tòi đưa ra những ý tưởng sản phẩm có thể theo kịp xu hướng phát triển chung của thế giới.