Bạn đang ở: Home Lĩnh vực hoạt động Tư vấn, khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ

Tư vấn, khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ

Đây là lĩnh vực đặc thù, được Tổng công ty chú trọng đầu tư trong suốt thời gian qua. Với đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; được trang bị các thiết bị rà phá bom mìn chuyên dụng, tiên tiến; Tổng công ty khẳng định bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mặt bằng xây dựng các công trình, trên mọi địa hình phức tạp, cả trên cạn và dưới nước…