Bạn đang ở: Home Lĩnh vực hoạt động Quản lý đô thị

Quản lý đô thị

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đang được tổng công ty áp dụng đã và đang phát huy hiệu quả. Những khu nhà ở, khu đô thị sau đầu tư đã nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ nhà ở, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nhầm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.