Bạn đang ở: Home Lĩnh vực hoạt động Bất động sản

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều tiềm năng mang lại hiệu quả cao và được công ty xác định là lĩnh vực trọng yếu trong quá trình phát triển của tổng công ty.