Bạn đang ở: Home Dự án đầu tư Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án chuẩn bị đầu tư

Từ năm 2009, ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị trong phạm vi cả nước đã làm việc với Công ty để thoả thuận, đặt hàng lập các dự án phát triển nhà ở mới. Công ty đang tích cực làm công tác chuẩn bị đầu tư cho gần 40 dự án nhà ở, với qui mô khácnhau, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 470 ha và dự kiến có trên 12.000 căn hộ. Một số dự án tiêu biểu về qui mô đất đai và số hộ sẽ triển khai là:

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.