GIỚI THIỆU CHUNG

I. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng
1. Quá trình hình thành
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.
Tên giao dịch quốc tế: Ministry of defence, Urban and Housing Development Investment Corporation.
Tên viết tắt tiếng Anh: MHDI.
Tên Quân sự: Ban Xây dựng và quản lý nhà ở Bộ Quốc phòng.
Địa chỉ Trụ sở chính: số 86 đường Lê Trọng Tấn - phường Khương Mai - quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.38521690 ; 04.35650920 ; Fax : 04.38521690.
Website: www.mhdi.vn ; Email:  nhabqp@gmail.com
Được thành lập ngày 17/9/1987 theo Quyết định số 183/QĐ-TM ngày 17/9/1987 của Tổng Tham mưu trưởng trên cơ sở Ban Kiến thiết công trình 75325. Sau nhiều lần đổi tên, điều chuyển từ Học viện Kỹ thuật Quân sự về Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, ngày 23/ 8/ 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 3034/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.
2. Chức năng nhiệm vụ
Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng đặt dư¬ới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Thủ trư¬ởng BQP nhằm thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Tổng Công ty có 51 nhóm ngành nghề kinh doanh theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100385762 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 03 cấp ngày 22/6/2016.
II. Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10
1. Giới thiệu về Công ty
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MHDI 10.
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.6882626    ;     Fax : 043.6882626    
- Email: congtymhdi10@gmail.com                
- Website: http://www.mhdi10.vn
- Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Hiện - Chủ tịch HĐQT
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một Trăm tỷ đồng)
- Mã số thuế: 0107021436 đăng ký lần đầu ngày 10/10/2015, đăng ký thay đổi lần 1 vào ngày 14/10/2015.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10 thuộc hình thức Công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành khác của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng; có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ; có các quyền và nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật, Bộ Quốc phòng và Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10 thông qua phần vốn góp chi phối tại Công ty.
Công ty thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Công ty giao và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Công ty có 92 nhóm ngành nghề kinh doanh theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107021436 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 03 cấp ngày 14/10/2015.
 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com