Bạn đang ở: Home Đơn vị thành viên Ban quản lý dự án số 3

Ban quản lý dự án số 3

I. Những thông tin chung:

1. Quá trình hình thành:
Ban quản lý dự án số 3/Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP
Trụ sở chính: Tổ 5 phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội.
Điện thoại: 043.36757344   Fax: 043.36757345
Được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-CT ngày 15/01/2010 của Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng về việc giao nhiệm vụ đối với Ban quản lý dự án số 3, quyết định số 63/QĐ-CT của Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng về việc đưa Ban quản lý dự án số 3 vào hoạt động.

2. Chức năng nhiệm vụ:
Ban quản lý dự án số 3 đặt dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP nhằm thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Công ty giao và các hoạt động sản xuất khinh doanh khác gồm:
Tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị mới phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội và một phần được kinh doanh. Thực hiện các dự án táI định cư. Quản lý, vận hành khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới sau đầu tư.

3. Tổ chức,  biên chế của Ban QLDA:
3.1. Chỉ huy Ban:
- Giám đốc.
- Phó Giám đốc.
3.2. Các phòng trực thuộc:
- Phòng Kế hoạch kỹ thuật.
- Phòng Tài chính kế toán.
- Ban Tổ chức hành chính.
3.3. Biên chế Ban quản lý dự án:
Đội ngũ cán bộ và công nhân viên của Ban quản lý dự án có phẩm chất chính trị tốt, năng lực thực tế cao. Có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm triển khai và quản lý Dự án đầu tư, quản lý chất lượng thi công công trình.
Hiện tại tổng số lao động của Ban quản lý dự án là 20 người. Trong đó có: 17 cán bộ, công nhân viên trong biên chế chính thức và 03 cán bộ, công nhân viên làm việc theo chế độ lao động hợp đồng.

II. Các Dự án đang triển khai thực hiện:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:
Ban quản lý dự án luôn coi công tác phát triển quỹ nhà ở phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội và nhiệm vụ bán nhà theo NĐ 61/CP là 2 nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm giúp Bộ Quốc Phòng giải quyết một phần bức xúc về nhà ở cho sỹ quan và người hưởng lương trong Quân đội. Trước những khó khăn về nhiều mặt: số lượng cán bộ mỏng, khối lượng công việc nhiều, Ban quản lý dự án đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng Công ty và các cơ quan Bộ Quốc Phòng, bám các cơ quan chức năng của địa phương, đọng viên được đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Ban quản lý tích cực làm công tác chuẩn bị đầu tư tổ chức và quản lý thực hiện Dự án.
Ban quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển được vốn Chủ sở hữu.

2. Tình hình thực hiện các dự án:
2.1. Các dự án đang và chuẩn bị thực hiện:
- Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội
- Dự án cải tạo chung cư cũ nhà máy Z133 Ngọc Thụy - Gia Lâm - Hà Nội
- Dự án khu nhà ở tại khu đất Bệnh viện 105/TCHC thị xã Sơn Tây - Hà Nội.
2.2. Dự án đang tổ chức thi công:
Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội diện tích đất: 14,2 ha
2.3. Dự án đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư:
- Dự án cải tạo chung cư cũ nhà máy Z133 Ngọc Thụy - Gia Lâm - Hà Nội
- Dự án khu nhà ở tại khu đất Bệnh viện 105/TCHC thị xã Sơn Tây - Hà Nội.