Bạn đang ở: Home Đơn vị thành viên Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng là đơn vị hạch toán phụ thuộc đặt dưới sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị BQP nhằm thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng giám đốc giao. Xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường; thực hiện theo chức năng nhiệmvụ: sản xuất kinh doanh khai thác mỏ đá, gạch không nung, bê tông thương phẩm và kinh doanh các loại VLXD khác, cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho các dự án khu nhà ở cho cán bộ quân đội do Tổng công ty làm chủ đầu tư nhằm chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo tiến độ thi công, giảm giá thành nhà bán cho cán bộ quân đội, kiểm soát được chất lượng vật tư, vật liệu… Ngoài ra Xí nghiệp đã chủ động tiếp thị cung cấp các loại vật liệu cho các dự án công trình do các tổng công ty, tập đoàn dân sự làm chủ đầu tư.

 Trong thời gian qua, tuy mới thành lập theo quyết định số 1153/QĐ-CT ngày 17/9/2010 của Tổng giám đốc, bước đầu XN đã bắt tay vào xây dựng được nền móng cơ bản cho sự phát triển bền vững, có những ý tưởng kinh doanh mới có tính đột phá như:
- Khai thác mỏ đá;
- Sản xuất kinh doanh gạch không nung;
- Sản xuất bê tông thương phẩm;
- Kinh doanh sơn các loại ( XN là nhà phân phối sản phẩm sơn Joton)
 
Định hướng phát triển:
Phát triển các dự án khai thác mỏ ở một số vùng công ty phát triển nhiều dự án như phía Tây Hà Nội, miền Trung, miền Nam, bảo đảm chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, chuẩn hoá đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên. Duy trì đảm bảo công việc, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên người lao động. Xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất ổn định, vững mạnh toàn diện.