Đơn vị thành viên

Chi nhánh miền trung

Chi nhánh miền trung

Chi nhánh miền trung là đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty, hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, và Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh do Tổng công ty ban hành. Chi nhánh Miền Trung có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Tổng công ty kể cả chức năng đại diện ủy quyền.

Chi tiết

Trung tâm tư vấn khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn

Xí nghiệp xây lắp

Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dừng

<< < 1 2 > >>

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn