Đơn vị thành viên

Trung tâm bom mìn

Cty CP ĐTPT Nhà & Đô thị MHDI 3

Cty CP ĐTPT Nhà & Đô thị MHDI 3

Công ty TNHH Một thành viên QL Nhà & DV Đô thị (sau đây gọi tắt là Công ty) là loại hình doanh nghiệp công ích hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty ĐTPT nhà & đô thị BQP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty). Hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác các dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà

Chi tiết

Xí nghiệp xây lắp

Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dừng

<< < 1 2 > >>

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com