Đơn vị thành viên

Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế

BQL Dự án MĐ 1

Ban quản lý dự án số 1

Ban QLDA Mỹ Đình 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng, được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 545/QĐ – TM ngày 22/06/2002 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và chính thức hoạt động theo mô hình Ban Quản lý dự án chuyên trách từ ngày 19/8/2002 (Quyết định số 487/CT-GĐCT ngày 19/8/2002 của Giám đốc Công ty kinh doanh nhà Hà Nội-BQP

Chi tiết

BQL Dự án số 2

Ban quản lý dự án số 2

Ban Quản lý dự án số 2  được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 498/QĐ-CT ngày 06/05/2011 của Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTPT nhà và Đô thị BQP  nay là ( Tổng công ty ĐTPT nhà và Đô thị BQP)về việc đưa ban Quản lý dự án số 2 vào hoạt động, trên cơ sở tách ra từ BQLDA kiêm nhiệm của Tổng công ty.

Chi tiết

BQL Dự án số 3

ban quản lý dự án số 3

Ban quản lý dự án số 3 là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP (nay là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP); Ban QLDA số 3 được đưa vào hoạt động theo Quyết định số 63/QĐ-CT ngày 15/01/2010 của Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP.

Chi tiết

BQL Dự án số 4

Ban quản lý dự án số 4

Ban Quản lý dự án số 4 thay mặt Chủ đầu tư quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. Chủ động tìm kiếm phát triển dự án, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng được Tổng công ty giao.

Chi tiết

Chi nhánh miền trung

Chi nhánh miền trung

Chi nhánh miền trung là đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty, hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, và Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh do Tổng công ty ban hành. Chi nhánh Miền Trung có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Tổng công ty kể cả chức năng đại diện ủy quyền.

Chi tiết
<< < 1 2 > >>

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com