Đơn vị thành viên

Cty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV quản lý nhà và dịch vụ đô thị MHDI 3

Công ty TNHH Một thành viên QL Nhà & DV Đô thị (sau đây gọi tắt là Công ty) là loại hình doanh nghiệp công ích hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty ĐTPT nhà & đô thị BQP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty). Hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác các dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà

Chi tiết

Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế

BQL Dự án MĐ 1

Ban quản lý dự án số 1

Ban QLDA Mỹ Đình 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng, được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 545/QĐ – TM ngày 22/06/2002 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và chính thức hoạt động theo mô hình Ban Quản lý dự án chuyên trách từ ngày 19/8/2002 (Quyết định số 487/CT-GĐCT ngày 19/8/2002 của Giám đốc Công ty kinh doanh nhà Hà Nội-BQP

Chi tiết

BQL Dự án số 2

Ban quản lý dự án số 2

Ban Quản lý dự án số 2  được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 498/QĐ-CT ngày 06/05/2011 của Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTPT nhà và Đô thị BQP  nay là ( Tổng công ty ĐTPT nhà và Đô thị BQP)về việc đưa ban Quản lý dự án số 2 vào hoạt động, trên cơ sở tách ra từ BQLDA kiêm nhiệm của Tổng công ty.

Chi tiết

BQL Dự án số 3

ban quản lý dự án số 3

Ban quản lý dự án số 3 là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP (nay là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP); Ban QLDA số 3 được đưa vào hoạt động theo Quyết định số 63/QĐ-CT ngày 15/01/2010 của Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP.

Chi tiết

BQL Dự án số 4

Ban quản lý dự án số 4

Ban Quản lý dự án số 4 thay mặt Chủ đầu tư quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. Chủ động tìm kiếm phát triển dự án, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng được Tổng công ty giao.

Chi tiết
<< < 1 2 > >>

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn