THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ MHDI 2

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ MHDI 2

 

 Thông tin bán đấu giá cổ phần và các file đính kèm liên quan được đăng ở mục TÀI LIỆU phía dưới website.
 Xin chân thành cảm ơn!